Regulamin

 

 1. Potwierdzenie odebrania dywanu zostaje przesłane SMS-em z nazwą PralniaDyw.
 2. O upranych i gotowych do odebrania dywanach klient zostaje poinfromowany SMS-em z nazwą PralniaDyw.
 3. Uprane dywany powinny zostać odebrane w ciągu 4 dni roboczych następujących po otrzymaniu sms-a informującego o dostarczeniu ich do punktu odbioru.
 4. W przypadku nieodebrania wypranych dywanów w ciągu 4 dni roboczych – zostaną one zabrane z Punktu Odbioru do magazynu firmy PralniaDywanow.com.
 5. Ponowne dostarczenie dywanu do punktu odbioru to koszt 10 zł/szt plus koszt składowania.
 6. Koszt składowania nieodebranych dywanów w magazynie firmy PralniaDywanów.com to koszt 10 gr/m2 dywanu za dobę.
 7. Po upływie 6 m-cy od daty poinformowania klienta o dacie odbioru dywanu, dywan podlega utylizacji.
 8. Opłata za zlecenie pobierana jest zgodnie z cennikiem
 9. Opłata za usługę pobierana jest w całości przy odbiorze wypranego dywanu.
 10. Wartość zamówienia zaokrąglana jest do pełnych złotych.
 11. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 10 dni roboczych.